Thursday, December 8, 2011, 19:26

Presidentin kunnioittava tervehdys, arvon leijonaveli!

Päätimme hallituksen kokouksessa tarjota mahdollisuutta erikoisjäsenyyteen veljille, jotka eivät eri syistä pysty osallistumaan klubin toimintaan, mutta haluavat jatkaa jäsenenä. Kysymykseen voi sääntöjemme mukaan tulla ulkojäsenyys tai tukijäsenyys. Käytännössä molemmat statukset merkitsevät muun muassa sitä, että ilmoitusta esteestä klubin tilaisuuksiin ei tarvitse tehdä eikä näin ollen kantaa huonoa omaatuntoa omasta passiivisuudestaan. Yksi erikoisstatus, etuoikeutettu jäsen, klubissamme jo on (Jaakko Vuori).

Ulkojäsenyyteen ovat oikeutettuja ainakin veljet Hasse Kallström, Petri Majuri, Otto Manerus ja Timo Pöysti, jotka asuvat tällä hetkellä leijonareviirimme ulkopuolella. Jos kuulut tähän joukkoon, oletko halukas muuttamaan statuksesi ulkojäseneksi? Statuksen määrittely on oheisena.

Mahdollisuutta tukijäsenyyteen tarjotaan kaikille. Jos siis tunnet täyttäväsi oheisen määritelmän tukijäsenyydestä, ilmoita halukkuutesi statuksen muuttamiseen. Se tarkoittaisi samalla jäsenmaksun korottamista 25 % eli nykyisestä 80 eurosta 100 euroon vuodessa.

Kaikki muut jatkavat toimivana jäsenenä.

Tässä määritelmät:

Klubin jäsen voi olla a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu jäsen, e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen.

a)   Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksissa, osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai lionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset, sekä oikeus äänestää kaikissa asioissa sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus.

b)    Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa.

g)  Klubin hallitus voi kutsua paikkakunnalla asuvan henkilön tukijäseneksi. Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea klubia ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on oikeus äänestää kokouksissa, joissa hän on henkilökohtaisesti läsnä. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön tehtävissä. Tukijäsenen jäsenmaksu on 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä.

Pyydän, että ilmoitat halukkuudestasi statuksen muuttamiseen viimeistään 20. joulukuuta, siis ennen joulukuun klubikokoustamme.

Annan mielelläni lisätietoja.

Veljellisin leijonatervehdyksin,
Pekka


No comments yet.
(*) Leave your comment
(*) Your Name
(*) Your E-mail (hidden)
Your Website URL
(*) Verification Code (?)
Don't publish this entry on the website.
For the web administrator only.
(*) Required fields