TOIMIKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄT 


Seuraavat toimikunnat eivät nyt ole aktiivitehtävissä. Uudet nimitetään taas tarpeen tullen.

10-vuotisjuhlatoimikunta

Valmistelee ja järjestää klubin 10-vuotisjuhlan huhtikuussa 2013. Suunnitelma juhlan yleisjärjestelyistä laaditaan syyskauden 2011 aikana.

Kaj Sarpaneva, pj
Juha Kivelä
Kimmo Kivelä
Henri Klimscheffskij
Matti Laukkanen
Mikael Tammi

Historiikkitoimikunta

Kirjoittaa/toimittaa klubin 10-vuotishistoriikin. Historiikki julkaistaan 10-vuotisjuhlassa.

Pekka Majuri, pj
Olli Aromaa
Christer Hjelt
Heikki Laukkanen
Guy Pettersson
Marko Torppa

Strategiatoimikunta

Laatii klubin strategian.

Pekka Majuri, pj
Jouni Lindström
Hasse Kallström
Paul Pulli
Jari Toropainen

Jäsentoimikunta

Valmistelee uusien jäsenten vastaanoton ja muut klubin jäsenasiat. Laatii ja ylläpitää klubin jäsen- ja vastuuhenkilötilastoa.

Pekka Punnonen
Timo Väärä
Kari Ylisuvanto
Timo Kossila

Koulutustoimikunta

Kartoittaa nykyisen koulutustilanteen, laatii suunnitelman sekä ohjaa ja aktivoi jäsenistöä osallistumaan järjestettäviin tilaisuuksiin.

Jussi Kauppinen, pj
Petri Majuri
Timo Pöysti
Andy Solomon
Pauli Viikeri

Avustustoimikunta

Tehtävät on määritelty erillisissä säännöissä.

Jouni Lindström, pj
Markku Jurvala
Vesa Lehikoinen
Pekka Löfman
Janne Tulokas

Urheilu- ja liikuntatoimikunta

Valmistelee klubin ja sen jäsenten osallistumisen liiton ja piirin mestaruuskilpailuihin. Järjestää klubin sisäiset mestaruuskilpailut sekä muuta jäsenten fyysistä kuntoa ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Ylläpitää tilastoa järjestetyistä tapahtumista sekä tulostilastoa.

Jukka-Pekka Saarenpää, pj
Teemu Korhonen
Juha Kärkiö
Otto Manerus
Markku Mäkinen

Nuorisotoimikunta

Valmistelee ja toteuttaa klubin Lions Quest- ja nuorisotoiminnan sekä yhteistyön Leo-klubien kanssa.

Tapani Laitala, pj
Juha Hakola
Jari Kallio
Ari Lahikainen

Web-toimikunta

Ylläpitää ja kehittää klubin kotisivustoa sekä ohjaa vastuuhenkilöitä ja tapahtumien järjestäjiä kotisivujen sisällön tuottamisessa.

Marko Torppa, pj
Olli Aromaa
Raimo Mäkinen
Tuomo Nikkanen
Mika Ovaskainen

Viestintätoimikunta

Valmistelee ja toteuttaa klubin sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä ohjaa tapahtumiin liittyvien kutsujen, tiedotteiden ja muun materiaalin valmistelua. Ylläpitää klubin viestintäarkistoa (kuvat, artikkelit, lehtileikkeet yms.). Laatii klubin viestintäsuunnitelman sekä pitkän aikavälin viestintästrategian.

Olli Haapa-aho, pj
Jukka Aho
Risto Kyhälä
Erkki Murto-Koivisto
Juha Tontti

Palkitsemistoimikunta

Ylläpitää klubin palkitsemissääntöjä, merkkipäiväluetteloa ja palkitsemistilastoja sekä tekee hallitukselle esityksiä palkitsemisista ja muista huomionosoituksista.

Tom Lönnberg, pj
Harri Kaasinen
Juha Piironen
Juha Sinkkonen
Mika Tarkkanen